Årtal med bofast befolkning på öar i Vänern i Åmåls kommun (Åmål, Tösse-Tydje, Ånimskog)

Fast boende i modern tid har utelämnats.

Källor

ÖKällaCitat och kommentarer
Jeans holmeÅmål historia 1860 – 1970, s.26 "uppstod då man på 1850-talet muddrade upp den inre hamnen"
"gärna vistades på holmen och betraktade den som sin personliga egendom"
"död 1889"
Osannolikt att Jean (Jan) bodde där.
FogdenFyrwiki "1851 togs fyren i bruk."
"1935 avbemannades fyrplatsen"
SvegönÅmål historia 1860 – 1970, s.153 Årtal saknas
SandönWikipedia "Ön har aldrig haft fast bosättning."
SkatenTydjeboken, s.149-150
StorönÖfolket (Lars Lundin) ..."bor kvar på ön tills arrendet enligt kontraktet går ut 1938."
StensönTydjeboken, s.147-148
Gåsön (Ånimskog)Fyrwiki "Han var verksam från 1867"...
..."tjänstgjorde fram till nedläggningen 1941"
Nötön (Ånimskog)Torpruiner i Åmåls kommun s.173
Yttre Bodane Naturreservat
"Familjen kom till Nötön 1848."
..."var bebott in på 1920-talet."

OBS: I några fall är årtalen osäkra och i några fall är det osäkert om de kända årtalen verkligen är då boendet började eller slutade.